صفحه اصلی آرشیو اخبار صنایع نرم و خلاق درباره پرویز کرمی مشاوره

جست و جو: 62 نتیجه پیدا شد

جامعه موفق, قدردان کارآفرینان خود است.

جامعه موفق, قدردان کارآفرینان خود است.

در قالب محتوانگار تصویری در این زمینه بیشتر بدانیم .

مدیریت  سایت مدیریت سایت
12 مهر 1400
129 بازدید
جهش 7 پله ایی رتبه ایران در شاخص نوآوری در سال 2021

جهش 7 پله ایی رتبه ایران در شاخص نوآوری در سال 2021

در قالب محتوانگار تصویری در این زمینه بیشتر بدانیم ....

مدیریت  سایت مدیریت سایت
11 مهر 1400
117 بازدید
صنایع فرهنگی

صنایع فرهنگی

در قالب محتوا نگار با صنایع فرهنگی بیشتر آشنا شویم ...

مدیریت  سایت مدیریت سایت
28 آذر 1399
204 بازدید
صنایع خلاق

صنایع خلاق

در قالب محتوانگار با صنایع خلاق بیشتر آشنا شویم ...

مدیریت  سایت مدیریت سایت
28 آذر 1399
185 بازدید