صفحه اصلی پایگاه خبری آرشیو اخبار

تعاريف و مفاهيم واژگان نوآوري-بخش اول

تعاريف و مفاهيم واژگان نوآوري-بخش اول مدیریت سایت
11 مرداد 1400
468 بازدید
تعاريف و مفاهيم واژگان نوآوري-بخش اول

در این نگارش تعریف و معیارهای فعالیت‌های نوآوری بر مبنای راهنمای اسلو (OECD, 2005)، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد به این منظور ابتدا تعاریف مربوط به نوآوری ارایه شده و در ادامه نوآوری در حوزه‌های محصول، فرآیند، بازار و سازمان مورد بحث دقیق‌تری قرار می‌گیرد.

نوآوري: «نوآوری به عمل آوردن محصول یا فرآیندی جدید یا بسیار بهتر شده (کالا یا خدمت)، روشی جدید در بازاریابی، روش سازمانی جدید در شیوه‌های کسب و کار، سازمان محل کار یا روابط خارجی است.» 

همانطور که مشاهده می‌شود بر مبنای راهنمای اسلو، چهار نوع نوآوری وجود دارد که به ترتیب در حوزه‌های حوزه‌های محصول و فرآیند (تولید و تحویل محصول)، نوآوری در بازاریابی و نوآوری سازمانی هستند.

فعالیت‌های نوآورانه: «همه نوع فعالیت‌های علمی، فنی، سازمانی، مالی و گام‌های تجاری است که با هدف منجر شدن به نوآوری انجام می‌پذیرد. برخی از فعالیت‌های نوآوری به خودی خود نوآوری است اما برخی فعالیت‌های دیگر هم هستند که جدید نیستند اما برای تحقق نوآوری لازم هستند. فعالیت‌های نوآورانه شامل فعالیت‌های R&D نیز می‌باشد که بطور مستقیم با بوجود آوردن نوآوری‌های خاص، ارتباط ندارند» 

همانطور مشاهده می‌شود که در تعریف نوآوری مفهوم «جدید» استفاده شده است، در راهنمای اسلو، سه نوع «جدید» تعریف شده است؛ جدید برای بنگاه، جدید برای بازار و جدید برای دنیا. براساس راهنمای اسلو، حداقل سطح ورود بنگاه به حیطه نوآوری، ضرورت جدید بودن برای بنگاه است در مورد نوآوری در حوزه بازار نیز، باید توجه نمود که بازار را می‌توان به منزله بنگاه و رقبایش تعریف کرد که در یک منطقه جغرافیایی یا خط تولید باشد، لذا با توجه به دیدگاه بنگاه از بازارش، بازار ممکن است شامل بنگاه‌های یک کشور یا (حوزهاي) در سطح بین‌المللی باشد.

در مورد تفاوت نوآوری و R&D - همانطور که راهنمای فراسکاتی نيز بیان کرده است- باید گفت R&D تنها یک مرحله از فرآیند نوآوری است. نوآوری شامل تعدادی فعالیت دیگر است که R&D نیستند، مانند فازهای بعدی توسعه برای پیش‌تولید، تولید و توزیع؛ فعالیت‌های توسعه‌ای که میزان نوبودن کمتری دارند؛ فعالیت‌های پشتیبانی مانند آموزش و آماده‌سازی بازار برای نوآوری محصول و فعالیت‌های توسعه‌ای و اجرایی برای روش‌های جدید بازاریابی یا رو‌ش‌های جدید سازمانی.

 

 
دیدگاه ها(0)